banner (6)banner (9)banner (7)banner (1)kopu3banner (4)banner (5)banner (3)kopu1kopu2banner (10)kopu4banner (8)banner (2)
Asud siin: Algus > Dokumendid

Kõpu Lasteaia õppekava

Avaldus lasteaeda astumiseks: https://www.pohja-sakala.ee/avaldus-lasteaiakoha-saamiseks 

Lapsevanema poolt kaetava osa määr: https://www.riigiteataja.ee/akt/408052020076?leiaKehtiv

Kodukord: https://docs.google.com/document/d/1rWouYYpJrUD_mpjp1Pb3FzrRFtUGgI9HjUnfPmo1xHs/edit

Arengukava: https://www.riigiteataja.ee/akt/405072018045

Põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/412032021005#

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/403072019001

 

 

 

Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap